Giới thiệu

portrait handsome confident business man leadership concept mixed media scaled

CGS hướng đến là nhà tư vấn hàng đầu cho các doanh nghiệp về quản trị công ty và phát triển bền vững.

CGS nỗ lực cao nhất để đưa ESG vào thực tế doanh nghiệp.

  • Sáng tạo: luôn tìm tòi và áp dụng các nguyên tắc/chuẩn mực vào thực tiễn doanh nghiệp mà không bị bó buộc vào bất kỳ một khuôn mẫu cụ thể nào.
  • Chia sẻ: kết nối cộng đồng, chia sẻ kiến thức qua đó nâng cao nhận thức và hiểu biết của thị trường về các vấn đề ESG.
  • Thực tiễn: mỗi doanh nghiệp là một đặc thù. CGS luôn hướng đến cung cấp các giải pháp đặc thù, thực tiễn phù hợp với từng doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.
  • Chuyên nghiệp: CGS cung cấp các dịch vụ của chúng tôi với tất cả sự tận tâm và chuyên nghiệp hướng đến sự hài lòng cao nhất từ phía khách hàng.