Tuyển dụng

Tuyển Dụng

CGS Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên có năng lực và có tầm nhìn phù hợp với công ty để cùng đồng hành với công ty.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm các đối tác, các cá nhân có kinh nghiệm liên quan trong các lĩnh vực hoạt động của mình để có thể phát triển, mở rộng mạng lưới cộng tác viên.

Các tổ chức và cá nhân có nhu cầu hoặc quan tâm xin liên hệ qua email info@cgsvietnam.com.