Dịch vụ

business-people-meeting-aigenerated

Tư vấn hỗ trợ:

+84 90 12 7573

DỊCH VỤ

CGS Việt Nam

Là một công ty tư vấn chuyên sâu trong các vấn đề về quản trị công ty, CGS cung cấp các giải pháp thực tế về cả chiều rộng lẫn chiều sâu về các vấn đề liên quan đến quản trị công ty và phát triển bền vững.

Phát triển bền vững (ESG)

Quản trị Công ty

Quản lý rủi ro và Kiểm soát nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Trọng tâm quản trị khác

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Mang lại giá trị cho
các doanh nghiệp