Nghiêm An Nhiên

Cố vấn Truyền thông, báo cáo phát triển bền vững

Kinh nghiệm chuyên môn

  • 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp ở Việt Nam
  • 5 năm làm việc tại Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đã từng đảm trách vị trí Trưởng phòng Truyền thông của các doanh nghiệp đa ngành trong nước (MIAN Group, Đông Thiên Phú và Karofi), doanh nghiệp Singapore (Ninja Van).
  • Phụ trách triển khai các hoạt động liên quan tới PTBV, Báo cáo PTBV cho doanh nghiệp trong và ngoài Việt Nam (Karofi, Ninja Van)
  • Phụ trách nhiều dự án tư vấn và đào tạo liên quan đến Xây dựng thương hiệu, Truyền thông cho các công ty trong lĩnh vực: Bất động sản, xuất nhập khẩu, sản xuất … tại Việt Nam.

Bằng cấp và chứng chỉ

  • Cử nhân Báo Chí, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp. HCM
  • Giảng viên đào tạo được Dale Carnegi chứng nhận