Ông Nguyễn Thái Lâm

  • 15 năm kinh nghiệm quản lý các dự án liên quan đến quản trị môi trường và phát triển bền vững, đã tư vấn các vấn đề bền vững và biến đổi khí hậu cho nhiều khách hàng thuộc các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm: dầu khí, khai thác mỏ, năng lượng và dịch vụ tài chính.
  • Trực tiếp tham gia và phụ trách các nội dung báo cáo về PTBV và xây dựng tiêu chí, đánh giá, rà soát các doanh nghiệp nằm trong nhóm VNSI theo chương trình tài trợ của IFC/ World Bank.
  • Các khách hàng trong lĩnh vực tư nhân có thể kể đến như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn dầu khí, Bảo Việt, Novaland, PVDrilling, Holcim,Tiffany, Amata,…
  • Trước khi gia nhập CGS, Ông Lâm là cố vấn chính, trưởng nhóm cho các dự án cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý môi trường và bền vững cho các Công ty tư vấn nước ngoài tại VN.