Trịnh Thu Ngọc

Chuyên gia quản trị công ty, chuyên gia ngân hàng
  • Bà Ngọc là chuyên gia về quản trị công ty và chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Bà có 15 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng Nhà nước trong nhiều vai trò khác nhau từ việc cấp phép hoạt động cho các ngân hàng thương mại cho đến việc giám sát các ngân hàng, tái cơ cấu ngân hàng. Bà tham gia nhiều vào việc rà soát và xây dựng các chính sách áp dụng cho ngân hàng thương mại.
  • Gần đây nhất, bà là giám đốc văn phòng công ty, phụ trách về quản trị công ty tại một tổ chức dịch vụ tài chính. Tại đây, bà đóng vai trò người phụ trách quản trị công ty, hỗ trợ hội dồng quản trị thực hiện công việc của mình.
  • Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh loại giỏi tại Đại học Lincoln (Anh).