kinh te hydro 1 17010600710451215418747

Châu Âu tham vọng tạo lập nền kinh tế dựa vào năng lượng hydro trong dài hạn để không bị lệ thuộc vào bên ngoài đồng thời đạt được sự trung hoà về khí thải vào năm 2050. Nguồn năng lượng hydro có thể được sử dụng trong cả công nghiệp lẫn dân dụng, không gây ô nhiễm, nguồn lực dồi dào, dễ chuyển đổi sang các dạng năng lượng khác và động cơ hydro mạnh mẽ không kém động cơ xăng. Hiện nay, công nghệ hydro vẫn đang trong giai đoạn sơ khởi, chưa tới lúc bùng nổ nhưng các quỹ đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm, đã sẵn sàng chuẩn bị nguồn vốn khủng và đang tích cực tìm kiếm các công ty hoạt động trong lĩnh vực này để rót vốn.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: VTV

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*