c937a2d9

Báo cáo ngày 11 tháng 10 năm 2023 “Các chính sách và thực tiễn bền vững về quản trị doanh nghiệp ở Châu Á”. Báo cáo này cung cấp cái nhìn tổng quan về các chính sách và thông lệ công bố thông tin phát triển bền vững hiện nay, trách nhiệm của hội đồng quản trị doanh nghiệp và quyền của cổ đông ở Châu Á. Báo cáo cũng trình bày các xu hướng hiện tại về tính bền vững của doanh nghiệp trên toàn cầu và ở châu Á dựa trên bộ dữ liệu về tính bền vững của doanh nghiệp OECD. Điều quan trọng là biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề bền vững quan trọng nhất mà các công ty ở hầu hết các khu vực pháp lý châu Á hiện đang phải đối mặt, nơi các công ty chiếm 2/3 tổng vốn hóa thị trường đang gặp phải rủi ro tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: OECD

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*