hoi thao phuc khang 2 30092023213514 89

Vào ngày 29/09/2023, PwC Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (“VYEA”) và Phuc Khang Corporation tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam và cuộc cách mạng ESG” tại TP.HCM, tập trung thảo luận xoay quanh chủ đề thực hành ESG và chuyển đổi năng lượng đối với doanh nghiệp tư nhân.

Trong xu thế toàn cầu đang chuyển hướng sang phát triển bền vững và thực hành kinh doanh có trách nhiệm, nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã có những động thái tích cực đón nhận các mục tiêu liên quan đến ESG. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi doanh nghiệp phải có những nhìn nhận đúng đắn về ESG cũng như chủ động hơn trên hành trình này. Tuy nhiên, Báo cáo thực hành ESG của PwC trong doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam cho thấy 60% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ đang thiếu kiến thức về ESG, đặt ra nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao nhận thức.

Hội thảo ESG là cơ hội cho các lãnh đạo tăng cường sự hiểu biết toàn diện về ESG, cũng như thảo luận về các chiến lược hiệu quả để tích hợp ESG vào khuôn khổ hoạt động doanh nghiệp. Việc áp dụng năng lượng xanh sẽ đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định liên quan trên quốc tế và khu vực, giúp doanh nghiệp tránh được các chi phí liên quan đến phát thải carbon trong thời gian tới. Tại hội thảo, lộ trình chuyển đổi từng bước cũng được các chuyên gia đề xuất để doanh nghiệp tư nhân cân nhắc. Việc đánh giá bao gồm các phương án quản lý carbon và yếu tố hỗ trợ để giảm phát thải dọc theo chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: Realtimes

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*