supply chain risk management border 1

Báo cáo “Are We Speaking the Same Language? An Integrated Approach to Supply Chain Risk Management,” phác thảo các bước chính trong việc bắt đầu quá trình tăng cường giao tiếp và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ những người tham gia khảo sát về những bài học quan trọng rút ra về quản lý rủi ro chuỗi cung ứng thu được trong đại dịch toàn cầu hiện nay.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: IIA Úc

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*