businessman working laptop computer desk document signing contract erp scaled

Cuộc khảo sát toàn cầu với 4.680 lãnh đạo Kiểm toán nội bộ (IA) (41%), thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành (37%), lãnh đạo tuyến thứ 2 (11%) và lãnh đạo tuân thủ (11%) của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại 81 quốc gia của PwC nêu bật 5 phát hiện chính bao gồm:

1. Các xu hướng lớn gần đây đang tạo ra những rủi ro trong các lĩnh vực mới có quy mô và mức độ phức tạp chưa từng có, IA sẽ mang lại cho doanh nghiệp sự tự tin để vượt qua thách thức, tìm ra hướng đi hay những cơ hội mới.

2. IA cần tham gia nhiều hơn vào việc hỗ trợ giải quyết các vấn đề mang tính chiến lược. 3. IA có thể giúp kết hợp kiến thức chuyên môn giữa các phòng ban nghiệp vụ trong doanh nghiệp để khai thác động lực và cùng tạo ra những điều mạnh mẽ hơn.

4. Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự của IA là vấn đề quan trọng hơn bao giờ hết để đảm bảo có thể biến dữ liệu thành quyết định, xây dựng mối quan hệ mới và nhìn nhận rủi ro theo cách khác biệt.

5. IA cần điều chỉnh lại cách tiếp cận và hợp tác cùng những bộ phận khác để khai thác tiềm năng của công nghệ và gia tăng tỷ suất lợi nhuận của các khoản đầu tư công nghệ trong bối cảnh làn sóng công nghệ tiếp theo đã đến.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: PwC

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*