download

Vào ngày 30/06/2023, KPMG đã đăng tải một bài phân tích về xu hướng và cách chuẩn bị báo cáo về nền kinh tế tuần hoàn

Trong nền kinh tế hoàn, các công ty được khuyến khích tái sử dụng các sản phẩm và linh kiện, giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm, giảm phát thải khí nhà kính (GHG), chất thải và ô nhiễm, đồng thời xử lý tôn trọng môi trường để tái tạo thiên nhiên.

Các Chỉ số Chuyển đổi hoàn (CTI) của WBCSD cung cấp cho các công ty một khuôn khổ để đo lường tính hoàn, hỗ trợ việc ra quyết định và tính minh bạch trong quá trình chuyển đổi sang hướng kinh doanh hoàn hơn.

Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) mang tính đột phá của EU yêu cầu các công ty báo cáo về tính bền vững phù hợp với Tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững của Châu Âu (ESRS), bao gồm các yêu cầu báo cáo và công bố thông tin.

Bài viết này cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng khung CTI để giúp thu thập thông tin liên quan và thông tin chi tiết có thể dùng để báo cáo về yêu cầu như được xuất bản trong dự thảo ESRS E5 tháng 6 năm 2023, liên quan đến CSRD. Mặc dù trọng tâm là ESRS E5, CTI cũng hỗ trợ các công ty về nhiều yếu tố khác nhau của các tiêu chuẩn báo cáo môi trường khác ESRS E1-4.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: KPMG

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*