business crisis management conceptual image scaled

PwC đã thực hiện và công bố kết quả khảo sát rủi ro toàn cầu năm 2023 dựa trên thông tin nhận được từ 3.910 nhà lãnh đạo doanh nghiệp và rủi ro. Báo cáo của PwC đã nêu bật 5 phát hiện hấp dẫn bao gồm: 1. Công nghệ ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc định hình khả năng xảy ra rủi ro, khẩu vị rủi ro đối với việc theo đuổi các cơ hội mới và các công cụ giảm thiểu rủi ro, xây dựng khả năng hồi phục.

2. Sự cần thiết của cách tiếp cận rủi ro do con người dẫn dắt và công nghệ hỗ trợ.

3. Các doanh nghiệp có hiệu suất hoạt động hàng đầu đang tiên phong tái cấu trúc rủi ro thành cơ hội tạo ra giá trị và đạt được nhiều kết quả thành công hơn các doanh nghiệp khác.

4. Năm hoạt động chính giúp cho các doanh nghiệp tăng khả năng hồi phục, tạo ra giá trị, duy trì thịnh vượng trong bối cảnh các yếu tố rủi ro và tính không chắc chắn luôn thay đổi theo chiều hướng ngày càng phức tạp.

5. Bốn câu hỏi quan trọng mà các nhà lãnh đạo phải trả lời trước khi bước vào cuộc hành trình chấp nhận rủi ro theo cách thông minh hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ và thông qua lăng kính đổi mới, cơ hội, tăng trưởng.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: PwC

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*