abstract 3d leaves forming esg text symbol white background creative eco environment investment fund 2021 future green energy innovation business trend scaled

Mùa bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2023, các doanh nghiệp đã cho thấy nhiều nét mới trong việc áp dụng các thông lệ tốt trong lập báo cáo phát triển bền vững. Các doanh nghiệp có truyền thống làm báo cáo tốt trong các năm trước đây, sau một năm chùng lại thì năm nay đã trở lại vị thế vốn có của mình.

Nhóm bình chọn báo cáo phát triển bền vững đã có một số cập nhật về tiêu chí để đảm bảo các xu thế lớn được cập nhật. Các thay đổi này chủ yếu ở việc điều chỉnh cách đánh giá đối với một số câu hỏi/tiêu chí cụ thể. Tổng về cấu trúc/trọng số các phần không thay đổi. Các thay đổi chính được thể hiện ở bốn khía cạnh:

  1. Tăng cường về chất lượng của công bố thông tin về phát thải khí nhà kính
  2. Hội đồng cũng đánh giá cao các doanh nghiệp báo cáo nhiều thông tin mang tính định lượng để đảm bảo Cuộc bình chọn phù hợp hơn với các nhà đầu tư
  3. Hội đồng bình chọn cũng thắt chặt các đánh giá đối với các đảm bảo từ bên thứ ba được cung cấp
  4. Áp dụng sớm Tiêu chuẩn GRI toàn cầu (GRI Universal Standards)

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: tinnhanhchungkhoan

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*