Ông Nguyễn Đình Thanh

CIA, CRMA, ACMA, CGMA, CFSA, CCSA
  • Ông Nguyễn Đình Thanh là người Việt Nam đầu tiên được bầu chọn là một trong mười lăm Nhà lãnh đạo mới nổi (Emerging Leaders) trong lĩnh vực Kiểm toán nội bộ trên thế giới bởi Viện Kiểm toán nội bộ toàn cầu (IIA Global) và Tạp chí Kiểm toán nội bộ (IA Magazine).
  • Thanh có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và kiểm toán, thực hiện các dự án về Kiểm toán nội bộ, Tái cấu trúc doanh nghiệp, Đánh giá & Xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ và Hệ thống Quản trị rủi ro Doanh Nghiệp, Cải tiến quy trình kinh doanh, Kiểm toán & Triển khai Đạo luật U.S. Sarbanes-Oxley S.404 cho các công ty và tập đoàn trong và ngoài nước.
  • Thanh có kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp về Kiểm toán nội bộ, Quản tri rủi ro, Kiểm soát nội bộ, Quản lý tài chính và Kế toán quản trị… bao gồm các lớp đào tạo cho chứng chỉ Kiểm toán viên Nội bộ Công chứng Hoa Kỳ (CIA), chứng chỉ Kế toán quản trị Hoa Kỳ (CMA).
  • Hiện ông Thanh là Tổng Giám đốc Viện Kiểm toán Viên nội bộ Việt Nam (IIA Việt Nam)