Trang tin tức

Khuyến cáo

Để phục vụ mục đích chia sẻ thông tin, Mục “Tin tức” trên trang thông tin điện tử của CGS Việt Nam cung cấp nội dung tổng hợp và tóm tắt ý chính của các bài viết, hướng dẫn,… liên quan đến từng nội dung cụ thể và được đính kèm đường link trực tiếp đến trang thông tin gốc. CGS Việt Nam không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy, tính rõ ràng hoặc đầy đủ của các thông tin được đính kèm trong đường link. Các thông tin được cung cấp và chia sẻ trên website của CGS không nhằm thay thế cho các nội dung tư vấn chuyên nghiệp hay tài liệu pháp lý. Người đọc nên xem xét và đưa ra quyết định dựa trên thông tin và tư vấn từ chuyên gia phù hợp với mục đích của mình. CGS Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hậu quả, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin tại đây đối với người đọc hay bên thứ ba nào khác có liên quan đến việc sử dụng thông tin này.

Quản trị công ty