Ông Tôn Thất Hạc Minh

Chuyên gia Năng lượng Tái tạo, Phát triển bền vững, Kinh tế thuần hoàn, Biến đổi khí hậu

Ông Minh là chuyên gia về phát triển bền vững với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn trên thế giới về phát triển bền vững. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu trong các vấn đề về sử dụng nguồn lực hiệu quả, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn bao gồm cả việc đánh giá triển khai, kiểm toán/xác nhận, nâng cao năng lực và giám sát. Ông Minh đã đảm nhiệm các vị trí quản lý về phát triển bền vững cũng như có nhiều kinh nghiệm trong nhiều ngành khác nhau bao gồm: sản xuất nội thất, kim loại, may mặc, rừng, chế biến thực phẩm cũng như hàng thủ công tại Châu Á và Úc.

Ông thường xuyên tham gia chia sẻ và giảng bài tại các trường đại học như: RMIT (Quản lý Trách nhiệm Kinh doanh Quốc tế), TDTU (CSR), AIT (Sản xuất Bền vững ở Việt Nam và Thái Lan), Fulbright University (Sustainability Fair). Ông cũng tham gia làm diễn giả tại nhiều diễn đàn kinh tế về các chủ đề có liên quan được tổ chức bởi ILO và VCCI.

  • Ông Minh đã từng có hơn 13 năm kinh nghiệm tại IKEA khu vực Đông Nam Á về đánh giá nhà chuỗi cung ứng.
  • Ông Minh là thành viên trụ cột của thành viên ban giám khảo chấm giải báo cáo phát triển bền vững.
  • Ông Minh cũng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các công ty phụ trách các nội dung liên quan đến phát triển bền vững.

Ông Minh cũng là thành viên ban biên tập của tạp chí “Journal of Global Resources”.