4

Hội thảo Khởi động Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2024

(Vietnam Listed Company Awards – VLCA)

Vào buổi sáng ngày 22/03/2024, sự kiện Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2024 đã chính thức khởi động, quy tụ gần 300 đại diện từ các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng, cả trực tuyến và trực tiếp. Buổi hội thảo được tổ chức tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục đánh dấu sự hợp tác và hỗ trợ từ các đối tác chuyên nghiệp gồm các tổ chức tài chính và các công ty kiểm toán lớn.

1Ông Nguyễn Viết Thịnh tại
Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2024

Ông Nguyễn Viết Thịnh, Tổng giám đốc CGS Việt Nam, hội viên kỳ cựu FCCA và Trưởng ban giám khảo Hội đồng bình chọn hạng mục Phát triển bền vững, đã tham dự với tư cách diễn giả. Ông Thịnh đã có một bài phát biểu về Tổng quan giải Báo cáo Phát triển bền vững, Các tiêu chí đánh giá và Hướng tới một mùa Báo cáo phát triển bền vững tốt hơn trong năm 2024.

2Ông Nguyễn Viết Thịnh phát biểu tại Hội thảo

Sự tham dự của ông Nguyễn Viết Thịnh cùng các tổ chức chuyên nghiệp khác cũng là minh chứng cho cam kết chung trong việc nâng cao quản trị công ty và báo cáo phát triển bền vững tại Việt Nam.

3Ông Nguyễn Viết Thịnh tham gia đàm thoại tại buổi hội thảo

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards – VLCA) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức, với sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital. Cuộc bình chọn cũng nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp.

Năm 2024 là năm thứ 17, Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết, tôn vinh việc thực hiện các thông lệ tốt về quản trị và điều hành công ty thể hiện qua các thông tin của doanh nghiệp được công bố nội bộ và qua các kênh thông tin của các cơ quan quản lý thị trường.

5Ông Nguyễn Viết Thịnh – Tổng giám đốc CGS Việt Nam tại buổi hội thảo

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*