YKVAGMNFMJI2LCTAWN3YQICIZ4 1 1

Vào ngày 19/10/2023, Cơ quan giám sát tài chính của Anh cho biết họ phải “đẩy lùi” một số quỹ đầu tư cố gắng gây nhầm lẫn để dán nhãn cho mình là tập trung vào hiệu quả hoạt động dựa trên môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Cụ thể, hiện nay một số quỹ đầu tư đang tự dán lên mình cái nhãn và tự cho rằng họ đang hoạt động tập trung vào hiệu quả hoạt động dựa trên môi trường, xã hội và quản trị “ESG”. Các quỹ trên đang có xu hướng thổi phồng bản thân nhằm thu hút vốn đầu tư. Cơ quan giám sát tài chính của Anh đang phải đấu tranh và đẩy lùi việc làm sai trái của các quỹ đầu tư trên. Ví dụ điển hình có thể thấy: Các quỹ kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư bằng các cam kết Phát triển bền vững và các tuyên bố đầu tư gắn liền với các hoạt động vì môi trường. Nhưng trên thực tế, các bằng chứng chỉ ra lại chưa cho thấy các hành động thực tế của các quỹ trên.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: Reuters

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*