YKVAGMNFMJI2LCTAWN3YQICIZ4 1 1

Cơ quan giám sát tài chính của Anh sẽ yêu cầu tất cả các công ty mà họ quản lý ngừng việc “Greenwashing” hoặc đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm về thân thiện với khí hậu đối với các sản phẩm bán lẻ từ tài khoản tiết kiệm đến thế chấp. Lợi dụng các khoản đầu tư xanh, rất nhiều doanh nghiệp đã sử dụng các cam kết tuyên bố gây hiểu lầm về môi trường để trục lợi từ các nguồn quỹ trên

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: Reuters

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*