b14de474

Ngày 30/10/2023, OECD đã xuất bản báo cáo thường niên về giám sát và đánh giá chính sách nông nghiệp 2023. Báo cáo thường niên này giám sát và đánh giá các chính sách nông nghiệp ở 54 quốc gia, bao gồm 38 quốc gia OECD, 5 quốc gia thành viên EU không thuộc OECD và 11 nền kinh tế mới nổi. Báo cáo nhận thấy rằng hỗ trợ cho nông nghiệp đã đạt mức kỷ lục trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng tiếp theo, mặc dù mức tăng hỗ trợ ít hơn mức tăng trưởng của ngành. Sau COVID-19, các chính phủ đã thực hiện những hành động đáng kể nhằm hạn chế tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với lĩnh vực nông nghiệp và thị trường.

Báo cáo năm nay tập trung vào các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và xác định gần 600 biện pháp thích ứng được các chính phủ áp dụng, nhưng lưu ý rằng cần có nhiều hành động hơn để thúc đẩy việc thực hiện, giám sát và đánh giá các biện pháp thích ứng. Báo cáo cũng nhận thấy rằng hầu hết sự hỗ trợ dành cho lĩnh vực này đều đến dưới các hình thức làm giảm thay vì nâng cao năng lực của ngành trong việc điều chỉnh trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai, bao gồm cả biến đổi khí hậu. Phù hợp với Tuyên bố của Bộ trưởng Nông nghiệp OECD năm 2022, báo cáo xác định các hành động chính nhằm tập trung nỗ lực chính sách vào việc cải thiện khả năng phục hồi của nông nghiệp và hệ thống lương thực trước những cú sốc liên tiếp, đồng thời cũng nâng cao hiệu suất và năng suất môi trường của ngành.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm tại đây

Nguồn: OECD

Trả lời

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*